Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Hierbij kun je denken aan: muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Omdat alles wat onder intellectueel eigendom wordt verstaan jou of je bedrijf tijd en geld heeft gekost, worden deze creaties door verschillende intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) beschermd. De meest bekende IE-rechten zijn het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het auteursrecht.

Het komt regelmatig voor dat iemand zonder toestemming van de rechthebbende gebruik maakt van zijn of haar creatie, bijvoorbeeld een merk. Als rechthebbende wil je hier tegen op kunnen treden. Daarom is het belangrijk om op voorhand een aantal maatregelen te nemen. Voorkomen blijft immers beter dan genezen. Maar welke maatregelen zijn dit? Oftewel: hoe bescherm je als ondernemer je intellectuele eigendom?

MERK

Met een merk kun je je producten of dienstverlening onderscheiden van andere producten. Een goed voorbeeld van een merk is het appeltje van Apple, maar ook een handelsnaam, productnaam of domeinnaam kun je vastleggen als merk. Het merkenrecht geeft je het alleenrecht om een bepaald merk (ook wel een teken) te gebruiken. Een merk is pas beschermd als het ook als merk is geregistreerd. Daarna kan niemand anders het merk zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken. 

DOMEINNAAM

Een domeinnaam is een internetadres voor een website. Bij het kiezen van een domeinnaam is het belangrijk dat je een naam kiest die nog niet bestaat. Omdat domeinnamen vaak product- of bedrijfsnamen zijn, moet je er daarnaast op letten dat jouw domeinnaam het merkenrecht of het handelsnaamrecht van een ander bedrijf respecteert. Een domeinnaam wordt niet beschermd door het enkel vast te leggen. Immers worden product- en bedrijfsnamen juridisch alleen beschermd door merkregistratie. Het kan dus voorkomen dat een derde jou kan verbieden om een domeinnaam te gebruiken, omdat hij de naam al eerdere heeft laten registreren als merk.

HANDELSNAAM

Een handelsnaam is de naam die een onderneming gebruikt. Zo kun je een bedrijf op een unieke manier identificeren van andere ondernemingen. Zodra je een onderneming begint en je een naam hebt gekozen, ontstaat het handelsnaamrecht van rechtswege. Oftewel: het recht op een handelsnaam ontstaat simpelweg door het te gebruiken. Om een handelsnaam juridisch te beschermen is het dan ook niet verplicht om deze te registreren. Uiteraard blijft het wel verplicht om je onderneming in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en kun je geen handelsnaam inschrijven die al geregistreerd staat. Een handelsnaam wordt dus deels beschermd door het in te schrijven in de KvK. Wil je een handelsnaam extra beschermen? Dan moet je de handelsnaam als merk registeren.

IE-RECHTEN IN DE JUISTE VENNOOTSCHAP ONDERBRENGEN

Het is erg belangrijk om de IE-rechten in de juiste vennootschap onder te brengen. Over het algemeen is dit niet de risicodragende werkmaatschappij, maar bijvoorbeeld een aparte holding of vennootschap. Gaat je onderneming failliet? Dan zijn de IE-rechten in ieder geval veilig gesteld en kan de curator ze niet verkopen. Overigens is het wel belangrijk om een licentie voor het gebruik van de rechten te verstrekken aan de werkmaatschappij.

Veel ondernemers onderschatten de waarde van IE-rechten en beschermen het intellectuele eigendom onvoldoende. Het gevolg daarvan is dat concurrenten met jouw ideeën, ontwerpen en merken aan de haal kunnen gaan. Daarnaast is het mogelijk dat je rechten bij een faillissement in handen van de curator vallen. Voorkom dit door je IE-rechten te beschermen en altijd adequaat op te treden tegen inbreuken!

 

Tot volgende week!

Mijn naam is Annelien Schuldink en ik ben jurist en ondernemer. In 2016 heb ik, naast mijn baan, IVY LOISE opgericht. Mijn doel met IVY LOISE is om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van carrière en ondernemerschap te delen. Zo kan ik een positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ambitieuze en ondernemende vrouwen om mij heen.

Share This