Regelmatig zie ik leuke Instagram-posts voorbij komen met de tekst “Zojuist ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ik ben nu officieel ondernemer”. Bij inschrijving als ondernemer bij de KvK ontvang je direct je BTW-nummer voor de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting ben je al snel ondernemer, namelijk wanneer je als ondernemer zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Helaas gaat de kwalificatie van een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) niet zo makkelijk. Lees verder om te weten wanneer je IB-ondernemer bent.

Of je als ondernemer kwalificeert is van belang. Aan de ene kant moet je dan zeker belasting betalen over je opbrengst; aan de andere kant krijg je wel behoorlijke aftrekken. Om te kwalificeren als IB-ondernemer dienen de inkomsten uit jouw activiteiten als winst uit onderneming te worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting. Dat is een enigszins zware en vooral feitelijke toets. Hoe kun je dit checken?

BRON VAN INKOMEN

Het startpunt is de (eerste) vraag of sprake is van een inkomensbron. De inkomstenbelasting kent een aantal relevante inkomenscategorieën: onder andere winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden. Op basis van de Nederlandse rechtspraak is sprake van een inkomensbron indien een natuurlijke persoon met zijn werkzaamheden:

  • deelneemt aan het economische verkeer;
  • het oogmerk heeft voordeel te behalen; en
  • dit voordeel redelijkerwijs te verwachten is.

Is aan alle voorwaarden voldaan, dan is sprake van een inkomensbron en zijn de inkomsten belastbaar. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden zich in een hobbysfeer bevinden of het een familie- en vriendendienst betreft, dan is geen sprake van een inkomensbron en zijn de inkomsten onbelast en de kosten niet aftrekbaar.

WINST UIT ONDERNEMING

Volgens de wet is (als tweede stap) een ‘onderneming’ nodig om als IB-ondernemer te kwalificeren. Een ‘onderneming’ is volgens jarenlange rechtspraak een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die door deelname aan het economische verkeer beoogt winst te behalen. Een ondernemer drijft volgens de wet voor eigen rekening en risico een onderneming. Iemand die een zelfstandig beroep uitoefent is ook ondernemer.

Afhankelijk van een aantal vragen kun je checken of de inkomsten uit jouw activiteiten als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt. Denk hierbij aan onder andere de volgende vragen:

Hoeveel tijd besteed je aan de onderneming?

Je moet doorgaans een behoorlijk aantal uren aan de activiteiten besteden om ondernemer te zijn. Het kan overigens wel iets zijn dat je parttime doet. Er is een aanvullend criterium om in aanmerking te komen voor de financieel aantrekkelijke zelfstandigenaftrek. Daarvoor moet je minimaal 1.225 uren aan de onderneming hebben besteed, maar bij minder kun je wel degelijk ondernemer zijn. Een aftrekpost als de zelfstandigenaftrek zorgt ervoor dat de verschuldigde inkomstenbelasting wordt verlaagd. Een andere aftrek, de MKB-winstvrijstelling, is vaker toepasbaar.

Drijf je de onderneming voor eigen rekening en risico? 

Jij gaat als ondernemer overeenkomsten aan met klanten/derden en bent aansprakelijk voor alle schulden die de onderneming maakt.

Maak je winst? 

Maak je bijvoorbeeld voldoende winst of lijdt je structureel verlies.

Hoe zelfstandig oefen jij jouw werkzaamheden uit? 

Er is geen sprake van zelfstandigheid indien er sprake is van een sterke gezagsverhouding met de opdrachtgever. Dit is met name het geval wanneer je bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen op een manier die lijkt op de verhouding werkgever-werknemer.

Wie zijn jouw opdrachtgevers? Hoeveel opdrachtgevers heb je? 

Bij meerdere opdrachtgevers worden de inkomsten eerder aangemerkt als winst uit onderneming.

Hoe wordt de onderneming gepromoot? 

Je maakt bijvoorbeeld gebruik van een bedrijfswebsite, bedrijfslogo, eigen briefpapier en je maakt reclame voor de onderneming.

Kortom, ga er niet zomaar vanuit dat je na inschrijving bij de KvK ook als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt behandeld door de Belastingdienst. Houd hier rekening mee.

MIJN TIPS:

  1. Houd je administratie bij, laat je gedurende het boekjaar goed adviseren en wacht niet tot het laatste moment bij de voorbereiding van de aangifte inkomstenbelasting.
  2. Houd je uren bij. Tegenwoordig zijn er gebruiksvriendelijke apps voor smartphones. Super handig en ideaal om te checken of je de 1.225 uren hebt bereikt voor toepassing van het urencriterium.
  3. Verricht je op dit moment werkzaamheden in de hobbysfeer, houd dit goed in de gaten. De sfeerovergang naar winst uit onderneming is niet precies aan te duiden, maar heeft wel gevolgen voor je belastingplicht.

Ben jij al IB-ondernemer? Of nog niet? Ik ben benieuwd!

Hi, ik ben Augustina Stuut (1986), mama van 2, oprichtster van Tax Label en werkzaam als Tax Consultant bij een Big Four-kantoor in Amsterdam. In mijn vrije tijd ben ik het liefst samen met mijn gezin, tennis/skate ik graag en onder het genot van een heerlijk bakje koffie schrijf ik mijn (fiscale) blogs graag bij de leukste hotspots in Amsterdam.

Share This