PRIVACY STATEMENT

De website www.ivyloise.com wordt beheerd door IVY LOISE. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet IVY LOISE met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan IVY LOISE jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert IVY LOISE jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door IVY LOISE beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
IVY LOISE verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van IVY LOISE;
  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer;
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van IVY LOISE, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.IVY LOISE gebruikt je persoonlijke gegevens voor:
  • Het afhandelen van jouw aanvragen en het afwikkelen van bijbehorend betalingsverkeer;
  • Het leggen van contact met jou, in samenhang met bepaalde overeenkomsten en transacties;
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend.

Gegevens die via het contactformulier op de website worden ingevuld worden bewaard op de WordPress website van IVY LOISE, welke is ondergebracht bij IPS. Met deze partij heeft IVY LOISE een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gevolgen niet verstrekken gegevens
Neem je producten en diensten af en ga je in dat kader een overeenkomst met IVY LOISE aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen producten en waardevolle informatie toesturen.

Toestemming
Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief
Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt IVY LOISE gebruik van MailChimp. Met deze partij heeft IVY LOISE een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies
Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van IVY LOISE worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:

  • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om IVY LOISE een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan IVY LOISE eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.


Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU
Voor zowel MailChimp als Google analytics geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat willen zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken, en heeft IVY LOISE met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht

Rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

IVY LOISE (KVK-nummer: 66292468)
Lippizanerstraat 73
3573 SP Utrecht
info@ivyloise.com

Wijzigingen Privacy Statement
IVY LOISE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.