De kleine lettertjes… oftewel de algemene voorwaarden. “Dat is toch een heel lang saai boekwerk met allemaal bepalingen, die eigenlijk niemand leest?” Inderdaad, we hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad. Sommige pagina’s lang, zoals bijvoorbeeld bij het abonnement voor je telefoon. Maar of je ze nou gelezen hebt of niet, ze zijn vaak gewoon onderdeel van een overeenkomst. En dat is nou nét het voordeel voor ondernemers! Daarom vertel ik je in deze blog waarom het als (startende) ondernemer belangrijk is om na te denken over het wel of niet hebben van algemene voorwaarden.

WAAROM ALGEMENE VOORWAARDEN?

Ondernemen is fantastisch, maar er gaat ook wel eens (onbedoeld) wat mis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat je de opleverdatum van je opdracht niet gaat halen omdat je ziek bent geweest. Soms hoeft dit niet eens rechstreeks aan jou als opdrachtnemer te liggen, maar kun je er wel voor aansprakelijk worden gesteld. Hoe fijn is het dan wanneer je een soort vangnet hebt waarbij het voor alle betrokken partijen duidelijk is wat de afspraken zijn in geval van onvoorziene problemen? Met algemene voorwaarden kun je je niet zomaar overal voor vrijwaren, maar je verkleint wel het risico op juridische conflicten.

WAT ZET JE IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN?

In de wet staat over algemene voorwaarden: “één of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”. Een hele mond vol, maar hiermee wordt bedoeld dat er in algemene voorwaarden niets mag staan over de soort, hoeveelheden en de prijs van geleverde goederen of diensten. Over dit soort specifieke zaken moet je afspraken maken in een offerte of contract. Maar welke zaken neem je dan wel op? Dit zijn vaak een vast aantal onderwerpen, waarbij je kunt denken aan:

  • Offertes en aanbiedingen (is er sprake van een vrijblijvende offerte, hoelang is een offerte en/of aanbieding geldig etc.)
  • Aansprakelijkheden (voor welke dingen ben jij aansprakelijk en hoogte van evt. schadevergoeding)
  • Betalingstermijnen (binnen hoeveel dagen dient een factuur te worden voldaan en wat zijn de gevolgen als dit niet gebeurd, denk aan incassokosten etc.)
  • Eigendomsvoorbehoud (klant wordt pas eigenaar na betaling)
  • Duur van de overeenkomst (en wat gebeurd er wanneer je bijv. niet op tijd kunt leveren door overmacht)
  • Uitvoering van de opdracht (mag je bijv. iemand inschakelen om werkzaamheden van je over te nemen en zo ja, op welke manier)
  • Garanties (wordt er garantie gegeven op je product en zo ja, onder welke voorwaarden)
  • Welk recht is van toepassing in het geval van een geschil

Let op, bovenstaande onderwerpen zijn slechts voorbeelden. Het is geen uitputtende lijst.

In veel branches en beroepssectoren zijn er ook vaak gratis algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Het is goed om dit altijd even te bekijken, vaak worden er in deze algemene voorwaarden al bepaalde risisco’s voor jouw branche of beroepsgroep afgedekt en daarnaast worden wetswijzigingen hierin ook opgenomen zodat deze voorwaarden altijd actueel zijn. Het blijft echter maatwerk, dus je zult moeten kijken wat je kunt toepassen in jouw eigen algemene voorwaarden.

KAN IK VOOR IEDEREEN DEZELFDE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKEN?

Het antwoord hierop is, nee dit kan niet. In onze wet genieten consumenten een ruimere bescherming dan professionele partijen. Bepaalde voorwaarden kun je dus wel hanteren tussen ondernemers onderling, maar niet tussen een ondernemer en een consument. Daarom is mijn advies dan ook om twee aparte sets algemene voorwaarden op te stellen, wanneer je met beide soorten klanten zaken doet.

VERBODEN BEPALINGEN

Wanneer je klanten consumenten zijn, mag je bepaalde dingen niet opnemen in je algemene voorwaarden. Er is een zogenoemde zwartelijst welke voorschrijft welke bepalingen altijd verboden zijn voor cosumenten. Een goed voorbeeld van zo’n bepaling is wanneer je eenzijdig een prijsverhoging mag doorvoeren en je als consument dan niet de overeenkomst mag opzeggen. Heb je een dergelijke bepaling opgenomen dan is deze vernietigbaar, wat inhoudt dat deze niet meer van toepassing is.

Daarnaast is er voor consumenten ook nog een grijzelijst. Hier staan bepalingen in opgenomen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Een verschil met de zwarte lijst is dat je als ondernemer tegen een grijze lijst nog bewijs mag aanvoeren dat iets niet zo is. Bij de zwarte lijst is dit niet mogelijk.

WEL OF NIET NODIG?

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar ik heb je vast laten inzien dat het wel handig en vaak ook zeer verstandig is om dit te doen. Twijfel je toch nog? Of wil je jouw specifieke situatie bespreken? Plan dan een (gratis) telefonisch consult in door een e-mail te sturen naar info@ivyloise.com.

Mijn naam is Laura Schelhaas (30 jaar) en ik woon en werk sinds twee jaar in Amsterdam. Ik heb Ondernemingsrecht gestudeerd en ben momenteel werkzaam als bedrijfsjurist bij een grote internationale vastgoed/investeringsmaatschappij.

Ik durf mijzelf een echte doorzetter te noemen. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor! Dat is soms ook wel eens vermoeiend en daarom vind ik het heerlijk om lekker te sporten, gezellig wat te drinken met vrienden en zo nu en dan een stedentrip of verre reis te maken.

Annelien ken ik uit onze studietijd in Groningen. Toen zij in 2016 haar platform IVYLOISE startte kon ik mij hier gelijk mee identificeren. Ik ben dan ook blij dat ik op juridisch vlak mijn steentje bij mag dragen aan dit platform.

Share This