Samen met een vriendin, collega, kennis of familielid een bedrijf starten kent voor- en nadelen. De voordelen zijn dat je altijd een zakenpartner hebt waar je mee kunt sparren, je taken en verantwoordelijkheden kunt verdelen en dat je samen vaak over meer ideeën en (start)kapitaal beschikt. De nadelen zijn dat je minder vrijheden en controle hebt, je soms concessies moet doen en compromissen moet sluiten en dat je over veel zaken onenigheid kunt krijgen. Om ervoor te zorgen dat een samenwerking succesvol is én blijft, is het belangrijk er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze worden vastgelegd. Maar met welke aspecten moet je rekening houden? En waar moet je allemaal aan denken als je samen een bedrijf begint?

CHECKLIST:

  1. Is het echt nodig om samen een bedrijf te starten? Om samen te kunnen werken is het niet altijd noodzakelijk om samen een bedrijf op te richten. Zo is het ook mogelijk om allebei je eigen bedrijf op te richten en elkaar te factureren. Zo kunnen jullie ervaren of de samenwerking bevalt en elkaar op zakelijk gebied beter leren kennen.
  2. Waar krijgen jullie energie van? Hebben jullie toch besloten om er samen voor te gaan, dan is het belangrijk om te weten waar je energie van krijgt (en natuurlijk ook waar je géén energie van krijgt). Zo kun je beoordelen of er ruimte is binnen het bedrijf om de werkzaamheden te doen waar je gelukkig van wordt.
  3. Wat zijn jullie sterke en zwakke kanten? Dit ligt in het verlengde van het vorige punt: waar ben je goed in? En waar ben je minder goed in of wat vind je lastig? Zo kun je bepalen of jullie elkaar aanvullen en of jullie eigenschappen elkaar versterken. Vervolgens kunnen jullie hier bij het verdelen van de taken rekening mee houden.
  4. Hebben jullie dezelfde doelen? Wat zijn jullie doelen op korte termijn? En wat is jullie stip aan de horizon, oftewel: waar moet het bedrijf uiteindelijk naar toe groeien?
  5. Hoeveel geld hebben jullie te besteden? Hoeveel startkapitaal brengen jullie in? En wat als de één meer geld inbrengt dan de ander? Hoe gaan jullie hier dan mee om? Dit is ook belangrijk met het oog op de verdeling van de winst en de zeggenschap binnen het bedrijf. 
  6. Hoeveel tijd steken jullie in het bedrijf? Gaan jullie vol voor het bedrijf of hebben jullie er nog een baan naast? En werken jullie dan ook in de avonden en de weekenden of juist niet? Denk hierbij ook na over de vakanties; hoeveel vrije dagen nemen jullie op? En wat doen jullie als één van beide plotseling niet meer kan werken, bijvoorbeeld wegens ziekte?
  7. Zijn de zakelijke vermogens voldoende gescheiden van de privévermogens? Het is belangrijk om zakelijk- en privévermogen zoveel mogelijk te scheiden, dus wat is van de zaak en wat niet? Daarnaast speelt de gekozen rechtsvorm een belangrijk rol. Aan de hand van de rechtsvorm wordt namelijk bepaald in hoeverre het privévermogen is afgeschermd van het zakelijke vermogen.
  8. Wat zijn de afspraken rondom de winst? Als jullie winst gaan maken dan is dat natuurlijk super! Maar wat je echt niet wilt is dat jullie oneindigheid krijgen over de bestemming van de winst. Maak hier dus op voorhand duidelijke afspraken over: blijft alle winst in de zaak of keren jullie juist uit? En als jullie uitkeren: hoeveel is dit dan?
  9. Wie heeft welke bevoegdheden? Beslissen jullie alles samen? Of mogen beide partners ook alleen beslissen? Denk hierbij aan beslissingen rondom het doen van inkopen, het aannemen van personeel of het aangaan van samenwerkingen met andere partijen.
  10. Wat als jullie uit elkaar gaan? Zorg dat jullie van elkaar weten wat belangrijke redenen zijn om uit elkaar te gaan. Is dat wanneer jullie de gestelde doelen niet behalen? Of wanneer jullie geen plezier meer beleven aan de werkzaamheden of de samenwerking? En als jullie besluiten om uit elkaar te gaan: wat zijn hier dan de gevolgen van? 

Kun jij een vink zetten achter al deze punten?

Share This